Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Hall

Norstadar

Norstadar är ett litet fiskeläge med tre grupper av två tätt stående bodar i ett betat flackt strandlandskap.

I en av grupperna finns en bulbod med utskjutande faltak över ingångsgaveln. Denna bulbod är  sammanbyggd med en båtbod från 1800-talet, vilken sannolikt är Gotlands äldsta.

Hälften av bodarna är från mitten av 1900-talet och de andra äldre.

En gammal bulbod som flyttats till Norstadar under andra hälften av 1900-talet och placerats i ensamläge.

Hall

Hall har varit ett av Gotlands största fiskelägen.

Periodvis har fisket varit omfattande med god tillgång på fisk.  Det är också orsaken till att en så oskyddad plats överhuvudtaget blev berikad med ett fiskeläge. Den skyddande piren byggdes först 1927.

Till Hall kom socknens bönder men också fiskare från Visby Västergarn och Gnisvärd för att fiska på senvår, sommar och höst.

Vid sidan om strömming var torskfisket viktigt på hösten och vintern liksom flundrefisket på sommaren.

Fiskeläget är homogent med ett tiotal bodar från 1900-talet, de flesta med gaveln mot havet och med branta tak.

Bakom bodarna finns gistgården där näten torkades.