Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Hablingbo

I fiskelägesinventeringen 1973 noterades tre fiskelägen. Det var Alsviken, Laxskär och Petesviken. Av dessa är Petesviken det största.

Petesviken

Litet gårdsfiskeläge tillhörig de närliggande gårdarna.

På stranden rakt väster om ön Midårdern ligger två äldre välbevarade bulbodar från 1800-talet, som tillhör de gamla Petesgårdarna, varifrån det fortfarande bedrevs fiske 1973.

1973 fanns sex bodar spridda längs viken, utan tillgång till hamn.