Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Grötlingbo

Grötlingbo har en lång kuststräcka där fem fiskelägen noterades i fiskelägesinventeringen 1973.

Runt Götlingboudd finns ett flertal platser där enstaka bodar utan specifika platsnamn har etablerats.

 

Ronningsbod

Ett avlägset beläget gårdsfiskeläge bestående av två stenbodar under radtäckta flistak.

De fönsterlösa bodarna är byggda av gråsten, kalksten och sandsten som plockats på stranden. Bruk är endast instoppat i fogarna.

Fiskeläget har länningar och omges av gråstenstun.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Ronningsbod som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.
 

Austarbod, Österbod, Vigesbod

Austarbod är ett litet fiskeläge för två gårdar.

Här finns tre stenbodar, varav två sammanbyggda är ålderdomliga med utskjutande radtäckta flistak över ingång på gaveln.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Austarbod som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.

Flutinge

Flutinge fiskeläge har bodar i trä från 1800-talet och 1900-talets början.

Här finns lysarstänger, länningar och hamn.

Klasen

Klasen etablerades sent då sik och annan fjällfisk började fiskas på 1940-talet.  

Här är några enkla träbodar samlade till ett litet läge.

Slesbod

Gårdsfiskeläge med ett par stenbodar med flistak.

Garnvård, vastar och länningar samt inseglingsmärken finns bevarade.

Ingen annan bebyggelse i närheten.

Fram till 1940-talet bedrev en båt sillfiske från Slesbod.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Slesbod som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.