Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Gothem

Längs Gothemskusten har minst 14 fiskeplatser med bodar funnits. I 1973 års inventering namnges åtta.

Agbod, Botvaldevik och Hangrebod beskrivs i detta kulturmiljöprogram.

Agbod

Agbod i Gothem

Agbod fiskeläge brukades av gårdarna Kyrkbinge och Gajrvide och ligger ensligt nedanför Storsunds fågelskyddsområde i östra Gothem.

Fiskeläget är välbevarat och består av ett tiotal bodar i trä, de flesta från sekelskiftet 1900, men även två äldre bulbodar.

Här finns också en båtbod med en av Gotlands bäst bevarade stora allmogefiskebåtar.

Bodarna är välbevarade med fal- eller spåntak.

Vid fiskeläget finns en lång träbrygga.

Området omges av bandtun.

 

Botvaldeviks gamla fiskeläge

Botvaldeviks gamla fiskeläge ligger ett par hundra meter norr om det moderna fiskeläget, lite längre in från sjön.

Här finns några bodar i sten och trä från 1800- och 1900-talen.

 

Hangrebod

Hangrebod med egen liten grävd hamn ligger i sydörsta Gothem, ute på en udde.

Det lilla fiskeläget består av några bodar och fiskberedningslokaler i resvirke från 1900-talets första årtionden – samt några bodar från mitten av 1900-talet.

Fiskelägets storhetstid var under mellankrigstiden, då en liten fiskeindustri utvecklades med landning och inköp av fisk från andra håll för saltning och inläggning.

Kulturhistoriskt representerar fiskeläget en småskalig näringsverksamhet kopplad till fiske som växer fram under 1900-talet.