Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Gammelgarn

Grynge

Grynge fiskeläge består av ett stort antal delvis sammanbyggda strandbodar i sten under faltak från 1700- och 1800-talen.

På bodarna har tidigare legat flistak.

Fiskeläget är ovanligt väl sammanhållet. Funktionsförändringen till fritidsboende har skett tämligen varsamt.

Vid fiskeläget finns inseglingsfyrar och hamn.

Grynge är ett av Gotlands mest kända fiskelägen.

Grynge är en utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö i 1982 års kulturminnesprogram.

 

Sjaustru

Sjaustre fiskeläge ligger på en udde norr om den välbesökta badstranden Sandviken. 

Här finns ett tiotal träbodar i en gles rad utefter vägen, som sträcker sig förbi ut mot hamnpiren längst ut på udden.

Den sparsamt bevuxna strandvallen runt läget innebär att det är synligt på långt håll.
 

Sysne

Sysne är det största fiskeläget i Gammelgarn där bodar och välbyggd hamn från mitten på 1950-talet påvisar fiskeindustrins situation i mitten på 1900-talet.

Ett tjugotal bodar uppförda mellan 1930 och 1960-talen ligger på rad med kortsidorna mot vattnet. Bodarna är uppförda i stolpverk med liggande och stående panel är samtliga rödmålade. På taken ligger plåt och papp.

I början på 1970-talet fanns ännu sex yrkesfiskare och ett tiotal husbehovsfiskare verksamma vid Sysne.

Fiskelägesmiljön upprätthålls genom försäljning av delvis lokalt fångad och rökt fisk. 

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Sysne som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.

Förutom de ovan nämnda ligger Tält och Ängmansvik fiskelägen i Gammelgarn.