Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fiskebodar

Fiskelägen, Fröjel

Valby bodar

 

Valby bodar är ett stort fiskeläge med ett tjugotal bodar i två rader och tre båthus nere vid strandlinjen.

Bodarna är i trä. Fiskeläget har utvecklats från 1800-talets mitt och under 1900-talets första hälft.

Miljön är relativt välbevarad med en en enklare hamnanläggning med brygga.

Här finns båtlänningar, inseglingsmärke och gistgard/braidning för torkning av strömmingsgarn.