Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen, Fleringe

Grostäde - Västerviken

I norra Fleringe vid udden Saxriv ligger det lilla fiskeläget Grostäde på klapperstensstranden.

Här finns bodar i trä från sekelskiftet 1900.

Detta är är Gotlands nordligaste belägna fiskeläge. 

Fiskelägesmiljön är karg och ger besökaren inblick i fiskarnas av hårda arbetsvillkor men också en stor estetisk upplevelse av en vacker kulturmiljö.

Fiskeläget benämns Västerviken 1973.

Grostäde är en utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö i 1982 års kulturminnesprogram.