Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialtjänst och omsorg

Här finns övergripande styrdokument, beslutade av regionfullmäktige och regionstyrelsen, som särskilt rör området socialtjänst och omsorg.