Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhögskoleutbildning

Andel nöjda deltagare

Gotlands folkhögskola mäter sina deltagares upplevelse av folkhögskolan utifrån statens syften med utbildningen. Mätningen våren 2019 visar på ett nöjd elevindex (NEI) på 73 samma nivå som året innan.  År 2017 var nöjdheten lägre bland de studerande. Då var nöjdhetsindexet 66. 
 
Folkhögskolan strävar efter att minst 90 procent av deltagarna vid enkätförfrågan ska uppge att de rekommenderar skolan till andra. Vid vårenkäten 2019 var siffran 91 procent vilket kan jämföras med år 2018 då siffran var 96 procent.
 
Så mycket kostar utbildningsplatserna
Vill du veta mer om folkhögskolans kostnader för utbildning? Läs mer här
 

Till Folkbildningsrådet