Kontakt

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498 - 26 96 51
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrgruppen för Skapande skola Gotland

Hanna Wärff-Radhe, kultursamordnare, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498-269651
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Hans-Åke Norrby, kulturskolechef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-269483
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Ann-Sofie Lindgren, rektor
Telefon: 0498-204547
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Vicky Lindeborg, rektor
Telefon: 0498-204958
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Katarina Lo Forte, lärare vid Södervärnskolan
Telefon: 0498-269591
E-post: katarina.lo-forte@gotland.se

Charlotte Nygren, lärare vid Solklintskolan
Telefon: 070-3699456
E-post: charlotte.nygren@gotland.se

Marita Eliasson, lärare vid Romaskolan
Telefon: 0730-818364
E-post: marita.eliasson@gotland.se