Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pressbilder

Bilder på fullmäktiges ledamöter hittar du via länkarna på den här sidan. I galleriet nedan finns porträtt på ledande politiker och tjänstemän.

Bilderna är fria för publicering men fotografens namn (alternativt Region Gotland om fotograf saknas) måste anges vid all form av publicering.