Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pressbilder

Bilder på fullmäktiges ledamöter hittar du via länkarna på den här sidan. I galleriet nedan finns porträtt på ledande politiker och tjänstemän.

Fotografier på denna webbplats skyddas enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Bilderna är fria för publicering men fotografens namn (alternativt Region Gotland om fotograf saknas) måste anges vid all form av publicering.

Fotografier som finns på politiker och tjänstepersoner får endast användas av medier i redaktionellt syfte.

Bilderna får inte förses med missvisande bildtexter eller på annat sätt förvanskas utifrån originalet