Kontakt

Petra Thunegard Gråberg
Näringslivs- och kompetensförsörjningsstrateg

Telefon: 0498-26 92 13
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Statistik, prognoser, rapporter

För att arbeta med kompetensförsörjning behövs underlag i form av statistik och analyser. Här finns regional och nationell statistik samt olika rapporter och analyser presenterade som beskriver bland annat regional och nationell befolkningsutveckling, utbildningsnivå och arbetsmarknadens behov.