Kontakt

Tekniska nämnden
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Marianne Ardin
Nämndsekreterare
Telefon: 0498-26 92 41
E-post: marianne.ardin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledamöter tekniska nämnden

Ledamöter i Tekniska nämnden 2019-2022:

C    Karl-Johan Boberg, Stenkyrka Ordförande Foto
C    Gabriella Hammarskjöld, Stenkyrka
C    Eva Gahnström, Bro
M   Lina Runander, Klintehamn 1:a vice ordförande
M   Lars-Erik Benneck, Visby
S    Tommy Gardell, Visby 2:a vice ordförande
S    Torgny Ammunet, Visby
S    Susanne Lindström, Visby
V    Per Edman, Visby
MP Katarina Krusell, Visby
SD  Lars Engelbrektsson, Visby

Ersättare:

C   Klara Blochmann, Fårö
C  Niklas Olsson, Klintehamn
L   Anna Eklund, Visby
M  Mariette Nicander, Visby
KD Johan Rydqvist, Hemse
S    Conny Kristensen Gahnström, Visby
S    Tony Johansson, Slite
S    Marina Berg, Romakloster
Fi   Gerd Holmgren, Lärbro
MP Wolfgang Brunner, Visby
SD Peter Oliveskog, Visby