Kontakt

Tekniska nämnden
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Marianne Ardin
Nämndsekreterare
Telefon: 0498-26 92 41
E-post: marianne.ardin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledamöter tekniska nämnden

Ledamöter i Tekniska nämnden 2022-2026:

M    Mariette Nicander, Visby ordförande
S     Greger Eneqvist, Stånga, 1e vice ordförande
S     Marina Berg, Romakloster
S     Tony Johansson, Slite
S     Alexandra Dahlberg, Visby
M    Mårten Silvén, Hemse
M    Bobo Writler, Visby
C    Ulf Gahne, Romakloster, 2a vice ordförande
C    Stefan Nypelius, Visby
C    Eva Gahnström, Visby
V    Per Edman, Visby

MP Tomas Rådqvist, 

SD Peter Oliveskog, Visby

Ersättare:

S   Christer Wetterlund, Visby
S   Robin Grähs, Visby
S   Ronny Öström, Visby
S   Maud Steen, Hejdeby

S Susanne Davidsson, Visby
M  Lars-Erik Benneck, Visby
M  Cecilia Wiggsäter, Burgsvik
C  Niklas Olsson, Klintehamn
C  Eva Gustavsson, Tingstäde
C  Johanna Grönström, Visby
V Lilo Lindgren, Visby

MP VAKANT

SD Ulf Gandborg, Visby