Kontakt

Tekniska nämnden
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Marianne Ardin
Nämndsekreterare
Telefon: 0498-26 92 41
E-post: marianne.ardin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar tekniska nämnden

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2022:

 • 9 februari
 • 30 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 14 september
 • 27 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2022:

 • 25 januari
 • 16 mars
 • 7 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 1 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 30 november