Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämnden upphörde den 31 januari 2017. Kultur- och fritidsfrågor hanteras numera av regionstyrelsen, som inrättat en politisk beredningsgrupp bestående av fem ledamöter.

Här kan du ta del av kultur- och fritidsnämndens gamla protokoll.

 

Protokoll 2017