Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bun@gotland.se

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Nämndsekreterare
Karin Nilsson
Telefon: 0498 - 26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026
Oscar Lindster (S)
Telefon: 0498 - 26 97 29
E-post: oscar.lindster@gotland.se

Klagomål, beröm och synpunkter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande dagar under 2023:

  • 23 januari (konstituerande sammanträde)
  • 6 februari (arbetsutskott den 23 januari) 
  • 21 mars (arbetsutskott den 8 mars)
  • 18 april (arbetsutskott den 4 april)
  • 8 juni (arbetsutskott den 17 maj)
  • 14 september (arbetsutskott den 23 augusti)
  • 24 oktober (arbetsutskott den 10 oktober)
  • 5 december (arbetsutskott den 7 november)