Kontakt

Hälso- och sjukvårdsnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post: registrator-hsn@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden mandatperioden 2023-2026

 

 

Presidiet

Filip Reinhag (S), ordförande
Mikael Blad (M), 1:e vice ordförande
Eva Ahlin (C), 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Filip Reinhag (S)
Kristiina Hansson (S)
Maria Alstäde (S)
Katrina Ansarfwe (S)
Mikael Blad (M)
Claes Nysell (M)
Margareta Persson (M)
Eva Ahlin (C)
Bibbi Olsson (C)
Ulf Hammarlund (C)
Peter Barnard (V)
Hanna Angerud (MP)
Wolge Ståhl (SD)

Ersättare

Emma Hoffman (S)
Lennart Eriksson (S)
Susanne de Paulis (S)
Camilla Carlsson (S)
Anders Johansson (S)
Henrik Swedborg (M)
Petter Rodebjer (M)
Julia Jakobsson (C)
Anna Haack (KD)
Gisela Wood (L)
Linda Wagenius (V)
Tove Wallstedt (MP)
Ulf Gandborg (SD)

 

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter och ersättare: https://www.gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda