Kontakt

Hälso- och sjukvårdsnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post: registrator-hsn@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden mandatperioden 2019-2022

 

 

Presidiet

Mats-Ola Rödén (L), ordförande
Bibbi Olsson (C), 1:e vice ordförande
Filip Reinhag (S), 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Bibbi Olsson (C)
Anna Andersson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Sara Vilhelmsson (M)
Mikael Blad (M)
Mats-Ola Rödén (L)
Filip Reinhag (S)
Lennart Petersson (S)
Kristiina Hansson (S)
Peter Barnard (V)
Anita Jonsson (MP)
Lisen Kebbe (Fi)
David Nyblom (SD)

Ersättare

Eva Engström (C)
Stig Hellgren (C)
Magnus Bergström (C)
Daniel Ekelund (M)
Anna Haack (KD)
Adam Lagerstedt (L)
Greger Eneqvist (S)
Maria Alstäde (S)
Mats Sundin (S)
Linda Wagenius (V)
Hanna Angerud (MP)
Fanny Andersson (S)
Andrew Olsson (SD)

 

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter: https://www.gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda