Kontakt

Hälso- och sjukvårdsnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post: registrator-hsn@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesdagar 2022

  • 9 februari
  • 23 mars
  • 20 april
  • 15 juni
  • 14 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 16 december

(Sammanträdena är inte offentliga)