Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar 2020

Sammanträdesdagar socialnämnden
  • 6 februari  (arbetsutskott 22 januari)
  • 18 mars  (arbetsutskott 4 mars)
  • 16 april  (arbetsutskott 1 april)
  • 11 juni  (arbetsutskott 28 maj)
  • 16 september  (arbetsutskott 3 september)
  • 21 oktober  (arbetsutskott 7 oktober)
  • 3 december  (arbetsutskott 18 november)