Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Socialnämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

Ledamöter i socialnämnden

Ledamöter i socialnämnden
under mandatperioden 2019-2022

Presidiet
Rolf Öström (M), ordförande
Johan Malmros (C), 1:e vice ordförande
Håkan Ericsson (S), 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter:
Johan Malmros (C), Visby,
Ann-Christin Wallin (C), Klintehamn
Jonas Niklasson (C), Havdhem
Rolf Öström (M), Stånga
Margareta Benneck (M), Visby
Sara Lidqvist, (KD) Hemse
Håkan Ericsson (S), Visby
Helena Bogsjö (S),
Charlotte Andersson (S), Visby
Johnny Viberg (S), Visby
Jörgen Benzler (V), Romakloster
Pär Bokelund (MP), Klintehamn
Tina Benthammar (-), Visby

Ersättare:
Ola Lindvall (C), Dalhem
Niklas Yttergren (C), Visby
Fredrik Gradelius (C), Lärbro
Yvonne Ahlgren (C), Visby
Monica Westfält-Nilsson (M), Visby
Sara Vilhelmsson (M), Stånga
Gerty Holmstedt (S), Slite
Magnus Ekström (S), Visby
Samir Nazari (S), Fårösund
Britt Valleryd (FI), Klintehamn
Monika Ericsson (V), Romakloster
Brita Brunner (MP), Visby
Håkan Lilja (SD), Visby