Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Här kan du få hjälp:

 • Ring polis eller socialjour, telefon 112.
 • Ring kvinnofridslinjen, telefon 020-50 50 50. Du behöver inte berätta vad du heter.
 • Berätta för personal du litar på. All personal är utbildad i våld i nära relationer.
 • Ring till handläggare. De kan hjälpa dig med insatser. Region Gotlands växel: 0498-26 90 00.
 • Ring till anhörigstödet om du vill ha råd och stöd. Region Gotlands växel: 0498-26 90 00.

Våld är vanligt

Det är många som blir utsatta för saker de inte vill. Det är vanligt även om man sällan pratar om det. Våld kan vara många olika saker.

Det är våld om någon

 • Slår dig
 • Tvingar dig att göra saker du inte vill
 • Hotar dig
 • Försöker hindra dig från att träffa dina vänner eller släktingar
 • Kallar dig fula ord
 • Tvingar dig att ha sex mot din vilja
 • Lurar dig på pengar
 • Kräver att du ska göra något du inte klarar av
 • Hindrar dig från att få den hjälp du behöver