Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka
 

tf Rektor
Ulrika Westin
tfn 0498 263412
epost: /ulrika.westin@gotland.se

tf biträdande rektor
Helena Jakobsson
tfn 070 7888166
epost: /helena.jakobsson01@gotland.se

Adm assistent
Maud Ekelund
tfn: 0498 - 26 90 37
e-post: maud.ekelund@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:

E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Våra öppettider är för närvarande 06.00-17 med vissa undantag. Tiderna anpassas i möjligaste mån från familjernas behov av omsorg. Förskolan erbjuder ett öppethållande på max 12 timmar/dag.

Vi är utomhus så mycket vi kan och för barn som kommer efter klockan 7:00 är det lämning ute på gården.

Kommunikation är viktigt för både vuxna och barn. På vår förskola blir alla sedda, tilltalade och uppmärksammade, vilket är en viktig del av det dagliga mötet. För att du som vårdnadshavare ska få möjlighet att följa förskolans arbete, använder vi oss av Schoolsoft. Schoolsoft underlättar kommunikation och information från förskolan till dig som vårdnadshavare. Inloggning till Schoolsoft får man när barnet börjar förskolan.

Förskolans lunch kommer från de tillagningskök som ligger i samma lokaler som förskolan. Frukost och mellanmål tillagas på respektive avdelning.