Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka

Tfn: 0498 - 27 21 01

Rektor
Marie Andersson
tfn 0498 269486
epost: marie.andersson01@gotland.se

Adm assistent
Maud Ekelund
tfn: 0498 - 26 90 37
e-post: maud.ekelund@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:

E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Stenkyrka förskola bildar tillsammans med Fole förskola ett förskoleområde, Fole Stenkyrka FO. Båda förskolorna ligger i anslutning till respektive skola.

Stenkyrka förskola har tre avdelningar med barn i ålder 1-5 år.

Fole förskola har två avdelningar och organiseras i tre grupper, varav en grupp med förskolans 4-5-åringar är en utegrupp.

Båda förskolorna erbjuder ett öppethållande på max 12 timmar/dag, och tiderna anpassas i möjligaste mån till familjernas behov av omsorg. Båda förskolorna får sina luncher från skolans tillagningskök. Frukost och mellanmål tillagas på respektive avdelning. 

Kommunikation med familjerna sker, förutom genom det dagliga mötet, via Schoolsoft, där vi publicerar vad som pågår på förskolan i verksamhetsloggen. Inloggning till Schoolsoft får familjerna när de tackat ja till erbjuden placering på förskolan.

På Stenkyrka förskola har vi en stor gård med sandlådor, klätterställning, lekstugor och träd för att främja barnens utforskande och utveckling. Vi har även tillgång till två cargo-cyklar med plats för sex barn i vardera, som vi använder för att utforska vår närmiljö.

Den inre pedagogiska miljön är föränderlig utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Vi skapar bland annat rum i rummen för att barnen ska få arbeta i lugn och ro i mindre grupper, samt att material ska vara synligt och tillgängligt för barnen. 

Kök

Lunch till barnen tillagas i skolans tillagningskök och serveras inne på förskolan. Frukost och mellanmål tillagas och serveras på respektive avdelning.