Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Sofia Nordström
Föreningskonsulent fritid
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resestipendium

Regionstyrelseförvaltningen delar ut ett resestipendium på
5 000 kr till pristagaren för Idrottsakademins ungdomsledarpris.

Idrottsakademins ungdomsledarpris tillfaller årets ungdomsledare inom gotländsk idrott som utses av RF-SISU Gotland.

Priset delas ut på Idrottsgalan i februari månad.