Kontakt

Frida Brunner
Samhällsgeograf och projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan tas fram på ett mindre, avgränsat, område där man tittar mer detaljerat på hur det området ska användas, utvecklas och bevaras. På den här sidan kan du läsa om de fördjupade översiktsplaner som är aktuella och antagna på Gotland.

Fördjupad översiktsplan för Fårö 2025

Planen antogs av regionfullmäktige 2014-02-20 och vann laga kraft 2014-03-26.

Fördjupad översiktsplan Fårö 2025

Fördjupad översiktsplan för Fårösundsområdet

Planen antogs av kommunfullmäktige 2004-08-16, § 11

Fördjupad översiktsplan Fårösund

 

Fördjupad översiktsplan för Hela Visby/Visbyområdet 2025

Planen antogs av kommunfullmäktige 2009-12-14, § 172

Hela Visby - Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025

I HELA VISBY aktualitetsförklaras också de fördjupade översiktsplaner som tidigare antagits för delar av Visbyområdet. Dessa är:

Fördjupad översiktsplan för Norra Visby,1995-09-18

Plankarta fördjupad översiktsplan Norra Visby 

Fördjupad översiktsplan för A7-området, 1996-02-12

Fördjupad översiktsplan A7-området Visby 

Fördjupad översiktsplan för Skrubbsområdet (delar av Terra Nova), 1989-08-14

Fördjupad översiktsplan för del av Terra Nova området Skrubbs 

Fördjupad översiktsplan för Visby Flygplats, 1991-12-16

Fördjupad översiktsplan Visby flygplats 

Fördjupad översiktsplan för Visby Hamn, 1995-06-12

Fördjupad översiktsplan för Visby hamn

 

Fördjupad översiktsplan för Storsudret och Burgsvik 2025

Planen antogs av Regionfullmäktige 2013-06-17 § 59 och vann laga kraft 2013-07-18.

Fördjupad översiktsplan Storsudret och Burgsvik 2025

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025

Planen antogs av regionfullmäktige 2017-06-19 § 96 och vann laga kraft den 2017-07-21.

Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet 2025

 

Här kan du läsa mer om fördjupade översiktsplaner från 1995/96 antagna med stöd av Vision Gotland 2010.

De bedöms fortfarande som aktuella i den nuvarande översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan för Ronehamns samhälle

Antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, § 75

Fördjupad översiktsplan för Ronehamn Samhälle 

Fördjupad översiktsplan för Dalhem samhälle

Antagen av kommunfullmäktige 1996-04-29, §108

Fördjupad översiktsplan Dalhem samhälle