Kontakt

Hamnavdelningen, teknikförvaltningen
Besöksadress: Färjeleden 2, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: visby.port@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hamntaxa

Hamntaxa 2020 gällande Region Gotlands hamnar

Gäller från och med 1 januari 2020 tills vidare.
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 18 december 2017, § 237 reviderad av Tekniska nämnden 2018-08-29, § 196, Justerad med KPI av Tekniska Nämnden 18 december 2019, § 282.