Kontakt

Alléskolan
Besöksadress: Fältgatan 30
621 82 Visby

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Biträdande rektor:
Helene Eklund
Telefon: 0498-26 96 90
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
lektion på Alléskolan

Om Alleskolan

Alléskolan är en grundskola med verksamhet för årskurs 2 till 6 och fritidshem. Skolan är belägen på A7-området. Upptagningsområde är Lännaområdet i Visby, men vi tar emot elever även från andra områden som söker till oss via fria skolvalet. Skolan har ca 207 elever.

Alléskolan verksamhet

Alléskolan år 2-6 har fem klasser. Varje klass är uppdelad i två grupper med en mentorslärare knuten till varje grupp. De flesta av klasserna har ytterligare personal som stöd åt eleverna under skoldagen.

Skolan har en speciallärare och två resurslärare till stöd för eleverna som delas med vår F-1 som vi har på Humlegårdsskolan.

Musiklärare har vi på skolan där vi delar lokal med fritids. Idrotten har vi för åk 2 på Humlegårdsskolan och åk 3-6 har sina lektioner i A-7 hallen. Dessa lektioner är i halvklass vilket gör att det finns tillfällen för undervisning i mindre grupper, vid några tillfällen varje vecka. 

Slöjdlektionerna har våra elever i åk 3-6 på Solbergaskolan. uppdelat med en termin träslöjd och en med Textilslöjd. 

Våra årkurs 6:or har även hemkunskap och språkval på Solbergaskolan.

Samtliga förflyttningar mellan olika undervisningsplatser sker med vuxen personal från skolan ,så länge det behövs för att eleverna ska känna sig trygga.

Rasterna tillbringar vi utomhus med planerade rastaktiviteter vissa raster om man vill eller så kan man låna material i vår bod för egen aktivitet. Vissa raser går några elever och vuxna till Sparken bredvid för att spela fotboll. Kläder efter väder är ett bra råd att följa.