Kontakt

Besöksadress:
Solbergaskolan
Kung Magnus väg 4
621 45 Visby
Tfn 0498-26 97 00, 0498-26 97 01 (expedition)

Kerstin Andersson
Rektor
tfn 0498-26 97 08
E-post: kerstin.andersson01@gotland.se

Ted Kahlbom
Biträdande rektor
tfn 0498-26 97 02
E-post: ted.kahlbom@gotland.s

Jenny Neldemo Eklöf
Biträdande rektor
Tfn 0498-26 97 09
E-post: jenny.neldemo-eklöf@gotland.se

Yvonne Engström
Administrativ assistent
tfn  0498-26 97 01
E-post: yvonne.engstrom@gotland.se

Jenny Ellebring
Skolsköterska årskurs 7-9
tfn 0704476847
E-post: jenny.ellebring@edu.gotland.se

Margaretha Olsson
Skolsköterska årskurs 5-9
tfn 0766961906                                          
E-post: margaretha.olsson@edu.gotland.se

Johanna Byrsten 
Kurator årskurs 5-6
tfn 070-4476862
E-post: johanna.byrsten@gotland.se

Emma Petterson
Kurator årskurs 7-9
tfn 076-6961913
E-post: emma.pettersson01@edu.gotland.se

Anna Andersson
Studie- och yrkesvägledare
tfn 0498-203675
E-post: anna.andersson05@edu.gotland.se

Johanna Silfvergren
Studie- och yrkesvägledare
tfn 0498-203649
E-post: johanna.silfvergren@edu.gotland.se

Anders Stengård

IT-tekniker

Rikard von Post
Intendent/Vaktmästare
tfn 070-4476821
E-post: rikard.vonpost@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Solbergaskolan

Skolan omfattar grundskola år 5-9, lokalintegrerad särskola, resursskola tal- och språk 4-9. Skolan tar i första hand emot elever från centrala och norra delen av Visby samt Väskinde, Bro och Lummelunda.

Antal barn/elever

Cirka 680 i grundskolan.
Cirka i 30 särskolan.

Vi vill att Solbergaskolan ska vara:

  • en skola där lärandet förknippas med meningsfullhet och sammanhang

  • en skola som bidrar till att du växer som människa genom att bli sedd, bekräftad och tagen på allvar

  • en skola där alla kan läsa och har ett bra skrift- och talspråk

  • en skola där man känner sig trygg