Kontakt

Jacob Bendelin, IT-pedagog
Telefon: 0737 - 65 84 88
Epost: Jacob.bendelin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Datorer, konton och wi-fi

Inloggningar och lösenord
När du blivit antagen till en kurs får du tillgång till program och tjänster som du använder som studerande. Här finns information om hur du hämtar dina inloggningsuppgifter: www.gotland.se/109114

Studieplats med dator
Studieteket och Vuxbiblioteket har datorer till utlån om du vill sitta på plats och studera. Vi har inga datorer för hemlån. 

Utskrifter och kopiering
Ta kontakt med vår reception om du vill skriva ut eller kopiera. Kostnaden är 1 kr per kopia. 

Wi-fi
Public RG är vårt gästnät och det kräver inte någon inloggning.