§ 155 Slutfördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/6800
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 155
Slutfördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2002

Au § 173
Dnr 2002/203-76
Fritidsavdelningen 2002-09-23
Arbetsutskottet 2002-10-02, § 154
Fritidsavdelningen 2002-11-18
Efter kultur- och fritidsnämndens beslut i mars, § 34, om fördelning av bidrag till hembygdsföreningar finns 81 000 kronor kvar att fördela.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande fördelning av de återstående medlen.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
 • Följande föreningar beviljas bidrag ur verksamhet 491

  Gothems hembygdsförening, renovering av präs-tladugården

  40 000 kr

  Hejdeby hembygdsförening, fönsterrenovering

  8 000 kr

  Norrlanda hembygdsförening, renovering av vattenkvarn och strandbod vid Hammars

  23 000 kr

  Lärbro hembygdsförening, fortsatt renovering

  10 000 kr

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.