§ 160 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/6795
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 160
Rapporter

Förvaltningschefen rapporterade från
- Överläggning med Romateatern och Intresseföreningen för Roma Kungsgård
- Hela Sveriges filmfestival, anställning av nya projektledare
- Pågående arbete med ungdomspolitiskt program

Ordföranden rapporterade från
- Möte med bibliotekspersonal den 13 december vid Bläse kalkbruk

Björn Dahlström rapporterade från
- Ungdomsforum 29 november