§ 161 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/6794
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 161
Delegationsbeslut

Utbetalningslistor

Anställningsavtal
Dnr 2002/263-71

Visby Brukshundklubb, ansökan om godkännande som bidragsberättigad förening
Dnr 2002/246-71

Visby Hundungdom, ansökan om registrering och godkännande som bidrags-berättigad förening
Dnr 2002/255-70

Minnesanteckning förda vid möte med av handikapprörelsens utsedda samverkans-grupp med KFF