Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder följande dagar under 2023:

  • 26 januari - konstituerande sammanträde
  • 7 februari (arbetsutskott 26 januari)
  • 23 mars (arbetsutskott 9 mars)
  • 18 april (arbetsutskott 4 april)
  • 7 juni (arbetsutskott 16 maj)
  • 12 september (arbetsutskott 24 augusti)
  • 26 oktober (arbetsutskott 12 oktober)
  • 6 december (arbetsutskott 8 november)