§ 162 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/6793
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 162
Anmälningsärenden

Kf § 13. Ändring av inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden
Kf § 14. Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007
Kf § 18. Ändring av bestämmelser om bidrag till föreningar