Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
0498–26 95 50
www.gotland.se/vuxenutbildningen


Hanna Sällström Jonasson, avdelningschef för den kommunala vuxenutbildningen
0498–26 93 58

Jesper Tammilehto, administrativ chef
0498–26 93 64

Lena Bergstedt Karlsson, rektor och ansvarig för sfi 
070–789 60 25

Magnus Thorell, rektor och ansvarig för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt pedagogiskt stöd
0498–26 35 68

Erik Gerndt, rektor och ansvarig för yrkesutbildningar
0498–20 35 99

Anna Björk, biträdande rektor och ansvarig för komvux som anpassad utbildning
0498–20 35 18

Eva Elisdotter, verksamhetsutvecklare
0498–26 36 20

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen omfattar: kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Vi finns till för den som är över 20 år och vill komplettera en tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning på ett nytt yrkesområde. 

Hos oss studerar cirka 1500 elever på hel- och deltid under året och hos oss jobbar närmare 80 medarbetare.

Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att vuxenutbildningen ska:

  • arbeta för att fler studerande når de nationella målen
  • ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Kontaktuppgifter till ansvariga inom Vuxenutbildningen hittar du genom att klicka på "Kontakta oss".

Till Vuxenutbildningens sida