Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst hemsida

Vissa texter på gotland.se finns på lättläst svenska. 

 

Här berättar vi vad regionen gör
och vilken hjälp du kan få av regionen.

Klicka på den här länken för att komma till lättläst.

Klicka på den här länken för att komma till lättläst text om coronaviruset.