Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från glasstudion Big Pink i Norrlanda. (foto:Stig Hammarstedt)

Kulturella och kreativa näringar

På Gotland finns många konstnärligt verksamma personer. Gotland är den näst mest kulturtäta regionen i Sverige!

 

För dig som är företagare inom kulturella och kreativa näringar kan vi erbjuda stöd, bidrag, uppdrag och möten med andra. 

Nästan 1000 kulturföretagare är verksamma på Gotland. Tillsammans omsätter dessa omkring 1 miljard kronor, enligt en kulturkartläggning av Kulturum Gotland. Enligt Kulturplan 2021-2023 är detta ett prioriterat område för Region Gotland.
Mer om Kulturplanen >>>

De regionala institutionerna samverkar på olika sätt med de fria professionella kulturutövarna och Region Gotlands Kulturkonsulenter arbetar med främjandeverksamhet.
Mer om Regionala kulturinstitutioner >>>
Mer om Kulturkonsulenter >>>

 

Det finns olika kluster för yrkesverksamma på kulturområdet, till exempel Gotlands Kulturum – ett kluster för kulturföretagare. Baltic Art Center arbetar med samtidskonst och Tonsättarcentrum samt Författarcentrum bedriver residens och internationell verksamhet på respektive område. (Länkar nedan.)

Kulturenheten anordnar regelbundet Gotland Art Meetup, en arena för det kreativa Gotland.
​Mer om Gotland Art Meetup >>>

 

Du som är professionell kulturskapare kan söka flera av våra kulturstöd och stipendier.
Stöd, stipendier och kulturpris >>>

Skapande skola och särskilda uppdrag är några exempel på hur fria professionella kulturskapare kan samverka med Region Gotland.
Mer om Skapande skola >>>
Mer om Särskilda uppdrag >>>

Näringslivsstöd kan du söka via Näringsliv och arbetsmarknad. Länkar till Almi, Tillväxtverket och Vinnova finner du nedan.