Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Christian Tallroth gjorde tillsammans med GotlandsMusiken ett antal konserter med Tom Waits' musik 2018-19  (Foto: Anna Ericsson)

Regionala kulturinstitutioner

Region Gotland finansierar fem större kulturinstitutioner.

Genom Kultursamverkansmodellen fördelar Region Gotland såväl statligt stöd från Kulturrådet som det egna, lokala stödet. I dagsläget är det ca 23 miljoner kronor från Kulturrådet och ca 22 miljoner kronor från Region Gotland. Större delen av dessa medel går i enlighet med politiska beslut till fem kulturinstitutioner: Film på Gotland, Gotlands Länsbibliotek, Gotlands Museum, Länsteatern på Gotland och Gotlandsmusiken. Länkar till dessa finner du nedan.
 
Dessa institutioners arbete styrs av Kulturplanen och återrapportering sker till Kulturenheten. 
 
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och sitt verksamhetsområde ska tillgängliggöra sin verksamhet regionalt, vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer samt sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig utveckling och förnyelse.