Kontakt

Hemse Ungdomsgård
Besöksadress: Storgatan 58, 623 50 Hemse
Telefon: 0498-26 94 22, 0707-88 80 88
 
Instagram: hemse_ungdomsgard
Snapchat: ungdomsgarden
 
Anders Holstensson 
Enhetschef
Telefon: 0498-26 96 29
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Personal

Vi som jobbar på Hemse Ungdomsgård är

Ida Funk
ida.funk@edu.gotland.se

Amanda Hallin

amanda.hallin@edu.gotland.se

Ella Pettersson
ella.pettersson@edu.gotland.se

Tobias "Tobbe" Björkstrand
tobias.bjorkstrand@edu.gotland.se