2002-10-30 _§§_ 90 - 100

Utskrivet från: http://gotland.se/6742

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-21
Barn- och utbildningsnämnden 2002-10-30
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby

Tid: kl 8.30 - 15.30
Närvaro
Beslutande
c Eva Nypelius, ordf
m Kjell Kuylenstierna, vice ordf
c Barbro Ronsten
c Ilse Hallgren
fp Jan Lindell
m Gösta Hjort
s Eric Martell
s Ylva Simander
mp Britt Ronsten, tjg ers
v Lars Siggelin
v Carina Flodman-Andersson, tjg ers
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson;
Per Westholm, sekreterare

Under § 90 : Resurschef Pelle Stenström, rektorerna Hans-Åke Norrby, Gunilla Carlson
och Åse Liljeroth-Carlsson.

Under § 91: Förskolechef Margrit Thienemann, distriktschef Freddy Sirland

Under § 92: Servicechef Dan Ingmansson, controller Monica Glimfalk

Under § 93: Rektor Jan Boström och projektledare P-G Werkelin

Under § 97: Ekonomichef Elisabeth Österdahl, distriktschef Freddy Sirland

Under § 99: Rektor Gunilla Carlson