Kontakt

Postadress:
Garda förskola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
Regnbågen 070-083 27 64
Solkatten 070-447 72 41

Tf Rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: laila.borwall@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
0498-20 42 42
E-post: monica.broen@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Regnbågen startade i augusti 2011 och är en förskola med två avdelningar (från HT-17). Vi har ca 26 barn inskrivna och vi är sex personal.

Förskolan ligger i anslutning till Garda skola och idrottshallen. Vi har en fin och genomtänkt nyanlagd gård och närhet till varierande natur, t ex Ekbacken, Lammbacken uteklassrum med tillhörande vatten och grillplats.

Garda skola och förskolan har ett genomgående miljö och eko tänk med grön flagg, kompostering och sopsortering som mål. 

 

Vår mat lagas av Jessica Heed och Malin Dahlgren som arbetar i skolans kök.
Vill ni kontakta henne så ring: 0498- 49 11 20.

Vi följer den rekommenderade matsedeln och väljer också gärna ekologiska varor.