Kontakt

Avdelningschef
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se

Verksamhetsledare för Fenomenalen Science Center
Lisa Berg
Tel: 0498-26 34 72
E-post: lisa.berg@fenomenalen.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för stöd och utveckling

Avdelningens övergripande ansvar och arbetsuppgifter;

 • samordna och stödja det systematiska kvalitetsarbetet samt arbetet med digitalisering enligt bland annat Skollagens krav. 

 • ansvara för förvaltningsövergripande verksamhets- och utvecklingsfrågor på uppdrag av utbildningsdirektör och avdelningschefer. 

 • utöva tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt genomför intern uppföljning av de egna verksamheterna.

 • stödja förvaltningens chefer i förvaltningsövergripande och förvaltningsspecifika frågor inom kommunikation-, logistik-, säkerhet-, lokal-, måltids- och myndighetsfrågor samt administration, ärendehantering, nämndadministration, utredningar och projekt.

 • ta fram underlag till förvaltningens två nämnder, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

 • samordna förvaltningens verksamhetslednings- och stödprocesser, ta fram underlag för rapporter samt ansvara för expediering av olika politiska beslut på uppdrag av utbildningsdirektören.

  I avdelningen ingår även: Fenomenalen Science Center.

Fenomenalen Science Center

Fenomenalen är ett av Sveriges 18 Science Centers med uppdraget att:

 • stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.
 • skapa unika möjligheter till lärande så att alla barn och unga får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor.
 • erbjuda en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.