Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projekt

I Kompetenscentrum Gotland regi drivs ett antal olika projekt med kopplingar till kompetensutveckling, integration samt studie- och yrkesvägledning.