Kontakt

Eva Flemming
Enhetschef med ansvar för verksamheten kring nyanländas etablering
Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samhällsorientering för nyanlända

Integrationsenheten har uppdraget att erbjuda samhällsorientering för nyanlända.

Vad är samhällsorientering för nyanlända?

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Samhällsorienteringen innehåller de här delarna:

  • att komma till Sverige
  • att bo i Sverige
  • att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • individens rättigheter och skyldigheter
  • att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • att påverka i Sverige
  • att vårda sin hälsa i Sverige
  • att åldras i Sverige

Samhällsorienteringen ges på ditt modersmål eller det språk du behärskar bäst. Kursen omfattar 100 timmar.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Du som är mellan 18 och 65 år, folkbokförd på Gotland och har uppehållstillstånd ska erbjudas inom tre år från första folkbokföringsdatum.

Detta gäller inte om du går i gymnasiet eller kommer från land inom EES. EU-medborgare erbjuds samhällsorientering i mån av plats.

Intresseanmälan

Intresseanmälan kan göras via e-post till integrationsenheten@gotland.se
Fler kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".