Kontakt

Övergripande frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Tfn: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Övergripande frågor om försäkringar rörande elever, kontakta:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Alla som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen (och även hos externa utbildningsanordnare) omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring under verksamhetstid.
 
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, studiebesök, studieresor och praktik som anordnas av skolan samt resa till och från skolan. Försäkringen gäller ej under lov och annan fritid.  Studerande som har studiepraktik omfattas av kommunens ansvarsförsäkring och i vissa fall även av den allmänna arbetsskadeförsäkringen.
 
Närmare upplysning lämnas expeditionen. Anmäl alltid olycksfall till expeditionen. 

Reseförsäkring

Som studerande inskriven vid Vuxenutbildningen omfattas du av kommunens tjänstereseförsäkring vid resor i skolans regi eller vid resor och praktik som är sanktionerad av skolan.
 

Ansvarsförsäkring

Under praktik är våra elever försäkrade genom en ansvarsförsäkring i enlighet med ”praoklausulen”.
 
Mer information om försäkringarna finner du nedan.