Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En grupp elever går i en korridor.

Bra att veta för dig som studerar hos oss

Vi vill att din studietid hos oss ska bli bra och givande på alla sätt. Vår verksamhet har ett fokus på att varje individ ska lyckas med sina studier och trivas i vår studiemiljö. Här har vi samlat information om vilken service vi har och vilka regler som gäller när du studerar hos oss. 

Stöd och hjälp

Du kan få stöd och hjälp i dina studier genom flera av våra verksamheter, även när du studerar på distans eller hos en annan utbildningsanordnare. 

Studieteket finns studieplatser, datorer och lärare i olika ämnen tillgängliga. Studieteket erbjuder även handledning digitalt. 
Kontakt: Doris Pöppel, telefon: 070-083 07 98, e-post: doris.poppel@gotland.se 

I Verkstan arbetar speciallärare och specialpedagoger och de kan hjälpa dig som behöver extra stöd i dina studier.
Kontakt: Telefon: 073-765 82 08, e-post: maria.ohlen@edu.gotland.se

Infoteket är vårt bibliotek och där kan du utöver att låna böcker få hjälp med att söka information. Här finns också studieplatser och datorer att låna. 
Kontakt: Telefon: 070-083 24 23, e-post: infoteket@gotland.se

Du kan läsa mer om dessa verksamheter och andra tjänster och funktioner i menyn.