Kontakt

Öppna förskolan Gurkfröet
Besöksadress: Ronevägen 34, 623 50 Hemse
Telefon: 0498-20 47 54

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppna förskolan Gurkfröet

Verksamheten på öppna förskolan Gurkfröet i Hemse kommer att vara pausad tills vidare. Vi återkommer med information när vi öppnar igen.

Öppna förskolan är en träffpunkt dit du som förälder och ditt barn 0-5 år kan komma för att lek och umgås med andra barn och vuxna. Du som vuxen får träffa andra vuxna , knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra.