Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionfullmäktiges sammanträdesdagar

Sammanträdena börjar klockan 13.00, i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby.

Vissa sammanträden kan dock förläggas till andra ställen på Gotland. Sammanträdena är offentliga och åhörare välkomnas. Ärenden som behandlas  i regionfullmäktige finns utlagda i kallelser med handlingar.

Regionfullmäktiges sammanträde 2022:

  • 21 februari
  • 28 mars
  • 25 april
  • 20 juni
  • 19 september
  • 17 oktober
  • 24 oktober
  • 21 november
  • 12 december