Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och kommittéer

Det finns flera råd och kommittéer för samråd och informationsutbyte inom regionen.

Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättningar och pensionärsrådet är båda organiserade under regionstyrelsen. Syftet är samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna och regionen.

Pensionärsrådet är ett forum för dialog och ömsesidig information mellan rikstäckande pensionärsorganisationer och Region Gotland.