Kontakt

Helena Hagstedt
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 94 17
E-post: helena.hagstedt@gotland.se

Marie Engström
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 94 19
E-post: marie.engström@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens sammanträdesdagar

Regionstyrelsens sammanträden 2022:
(Sammanträdena är inte offentliga)

 • 26 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 27 april
 • 24 maj
 • 16 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 17 oktober, VAL
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2022:
(Sammanträdena är inte offentliga)

 • 12 januari
 • 10 februari
 • 8 mars
 • 6 april
 • 2-4, 6 maj
 • 11 maj
 • 2 juni
 • 17 augusti
 • 15 september
 • 3-4, 6 oktober
 • 12 oktober
 • 10 november
 • 1 december

Regionalt utvecklingsutskotts sammanträden 2022:
(Sammanträdena är inte offentliga)

 • 2 februari
 • 30 mars
 • 31 maj
 • 7 september
 • 9 november

Kultur- och fritidsberedningens sammanträden  2022:
(Sammanträdena är inte offentliga)

 • 8 februari
 • 12 maj
 • 13 september
 • 8 november