Kontakt

Helena Hagstedt
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 94 17
E-post: helena.hagstedt@gotland.se

Marie Engström
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 94 19
E-post: marie.engström@gotland.se

Malin Östre
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 96 32
E-post: malin.ostre@gotland-se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens sammanträdesdagar

Regionstyrelsens sammanträden 2023:
(Sammanträdena är inte offentliga)

 • 24 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 30 maj
 • 13 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 31 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2023:
(Sammanträdena är inte offentliga)

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 7 mars
 • 5 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 9 november
 • 28 november

Regionalt utvecklingsutskotts sammanträden 2023:
(Sammanträdena är inte offentliga)

 • 1 februari
 • 29 mars
 • 23 maj
 • 6 september
 • 1 november

Kultur- och fritidsberedningens sammanträden  2023:
(Sammanträdena är inte offentliga)

 • 7 februari
 • 4 april
 • 16 maj
 • 12 september
 • 7 november