Kontakt

Post/besöksadress:
Linden förskola
Sören Norrbysgatan 1
621 58 Visby

Telefon:
Sländan 0498 - 26 92 92
Fjärilen 0704 476812

Rektor:
Gitte Daun
tfn 0498 - 20 41 81
mobil 0705 917305
E-post: gitte.daun@gotland.se

Bitr rektor  
Helene Eklund
tfn: 0704 476949
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
0498 - 20 41 80
inga-lena.kalmen@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Miljö och genus präglar förskolans pedagogiska arbete tillsammans med barnen. Förskolan Linden arbetar aktivt med vår värdegrund, och som hjälp i arbetet med barnen används sagan som verktyg. I teamarbetet ingår också att arbeta med barns språkutveckling och matematikutveckling.